Thursday, 03/12/2020 - 23:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đông Bo

Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 - Năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI                                                                                                           Biểu mẫu 09

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BO

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Xét tuyển

Học xong lớp 6

Học xong lớp 7

Học xong lớp 8

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Bộ GD & ĐT

Bộ GD & ĐT

Bộ GD & ĐT

Bộ GD & ĐT

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ

 

Nghiêm túc

Chặt chẽ

 

Nghiêm túc

Chặt chẽ

 

Nghiêm túc

Chặt chẽ

 

Nghiêm túc

 

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Ngoại khóa

Tư vấn

Ngoại khóa

Tư vấn

Ngoại khóa

Tư vấn

Ngoại khóa

Tư vấn

 

 

V

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

Đạt yêu cầu chung

Đạt yêu cầu chung

Đạt yêu cầu chung

Đạt yêu cầu chung

 

VI

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

Đông Bo, ngày 21 tháng 11 năm 2018

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                     Nguyễn Thị Chín

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI                                                                                                                         Biểu mẫu 10

 TRƯỜNG THCS ĐÔNG BO                                     

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp7

Lớp 8

Lớp9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

217

57

57

59

44

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

110 (50.7%)

33

(57.9%)

18 (31.6%)

32

(54.2%)

27 (61.4%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

93 (42.8%)

19

(33.3%)

38

(66.7%)

21 (35.6%)

15

(34.1%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

14

(6.5%)

5

(8.8%)

1 (1.7%)

6 (10.2%)

2

(4.5%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

217

57

57

59

44

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

10

(4.6%)

3

(5.3%)

3

(5.3%)

2

(3.4%)

2

(4.5%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

50

(23.0%)

14

(24.6%)

15

(26.3%)

13

(22.0%)

8

(18.2%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

143

(65.9%)

36

(63.1%)

35

(61.4%)

38

(64.4%)

34

(77.3%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

14

(6.5%)

4

(7.0%)

4

(7.0%)

6

(10.2%)

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

217

57

57

59

44

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 

203

(93.5%)

 

53

(93.0%)

53

(93.0%)

53

(89.8%)

44

(100%)

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

10

(4.6%)

3

(5.3%)

3

(5.3%)

2

(3.4%)

2

(4.5%)

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

50

(23.0%)

14

(24.6%)

15

(26.3%)

13

(22.0%)

8

(18.2%)

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

14

(6.5%)

4

(7.0%)

4

(7.0%)

6

(10.2%)

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

0

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

5/217

(2.3%)

1

1

2

1

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

5

1

1

 

3

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp7

Lớp 8

Lớp9

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

44

 

 

 

44

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

44

 

 

 

44

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(4.5%)

 

 

 

2

(4.5%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

8

(18.2%)

 

 

 

8

(18.2%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

34

(77.3%)

 

 

 

34

(77.3%)

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

111/106

28/29

31/26

33/26

19/25

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

151

39

35

45

32

                    Đông Bo,  ngày  21 tháng  11  năm 2018

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   Nguyễn Thị Chín

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI                                 

             TRƯỜNG THCS ĐÔNG BO                                      

Biểu mẫu  11               

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

Năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

7

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 

5

-

2

Phòng học bán kiên cố

2

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

01

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1/1

-

8

Bình quân học sinh/lớp

31

-

III

Số điểm trường

0

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

9013.4

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

54

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

54

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

128

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

0

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

01

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

1

 

2

Khối lớp 7

1

 

3

Khối lớp 8

1

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

8

Số học sinh/bộ:

27HS/bộ

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

0

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

01

 

5

Thiết bị khác…

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

1

0

0.15

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

 

0

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

Điện lưới

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

 

X

Đông Bo,  ngày  21  tháng 11 năm 2018

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Chín

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS ĐÔNG BO                                      

                                                                     THÔNG BÁO

Biểu mẫu 12

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

21

21

 

 

 

16

4

1

0

 

I

Giáo viên

15

15

 

 

 

12

3

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

15

15

 

 

 

12

3

 

 

 

1

Toán

1

2

 

 

 

1

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Sinh Hóa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Sinh

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Toán- Tin

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng  Anh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Văn Sử

3

3

 

 

 

2

1

 

 

 

9

Văn

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

10

Địa- Sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

11

Âm nhạc, Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

13

Văn – đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

4

 

 

 

2

1

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên TBTN

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

                                   

                                          Đông Bo, ngày  21 tháng  11 năm 2018

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                              

Tác giả: admin
Nguồn: thcsdongbo.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 29
Tháng 12 : 36
Năm 2020 : 5.290